Serveis als municipis

 • Servei d’Atenció Integral (SAI)

  Objecte:

  • Oferir un servei d’atenció integral de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Servei d’assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

  Objecte:

  • Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes realitzades per tècnics i tècniques dels serveis bàsics d’atenció social i tècniques  d’acollida i/o de polítiques migratòries de la comarca, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada i que no han pogut ser resoltes per altres recursos i serveis d’informació i orientació en matèria d’estrangeria. 
 • Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents

  Objecte:

  • La Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i adolescència dona un paper rellevant a l’Administració local, que ha d’intervenir si detecta una situació de risc d’un infant o adolescent que es tro­ba en el seu territori, promovent les mesures i els recursos socials i educatius que possibilitin que aquesta situació de risc disminueixi o s’elimini.
  • La intervenció en matèria de risc greu és competència dels ens locals, així com la d’adoptar les mesures adequades per actuar davant aquesta situació. Per l’exercici d’aquesta competència, els ens locals compten amb els equips dels Serveis socials bàsics i d’atenció especialitzada a la infància i l’adolescència.
  • La cartera de serveis de serveis socials estableixen  els Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària com a prestació garantida   que proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis socials d'atenció social, en l’exercici de les seves funcions, i atenen les persones i/o famílies derivades pels professionals dels serveis bàsics d’atenció social quan sigui necessari.
  • El Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents, s’enquadra dins de les accions de desplegament del document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental” aprovat pel Ple del Consell Comarcal el març de 2018.

   

 • Servei d’assessorament tècnic d’infància i família

  Objecte:

  • Oferir orientació, assessorament i suport especialitzat en matèria d’infància i adolescència a tècnics i tècniques de serveis socials.
  • Vetllar per la implementació del procés de comunicació del risc i fer el seu seguiment.
  • Realitzar la diagnosi i planificació del model SIS a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
  • Realitzar la diagnosi i planificació del Servei d’orientació i atenció a famílies-SOAF a l’Àrea bàsica de serveis socials resta Vallès Oriental.
  • Impulsar el treball comarcal amb els diferents agents que intervenen amb els infants  i adolescents, per establir línies de prevenció i actuació consensuades.
  • Participar en espais de treball supracomarcals de construcció de propostes de millora en l’atenció a la infància.
 • Servei d’assistència jurídica

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb l’assistència jurídica.
 • Servei d’assistència tècnica i assessorament de medi ambient i enginyeria

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.
 • Servei d’assistència tècnica i assessorament d’arquitectura

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.
 • Servei d’assistència tècnica i assessorament d’arquitectura tècnica

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.
 • Servei d’assistència tècnica i assessorament en TIC

  Objecte:

  • Cooperar amb els ens locals mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.
 • Servei d’interpretació língüstica

  Objecte:

  • Facilitar, promoure i millorar la comunicació entre el col·lectiu d’immigrants nouvingut i els/les professionals dels serveis socials municipals, en els serveis d’acollida a persones estrangeres nouvinguda i els serveis d’atenció a la dona vinculats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a l’Institut Català de les Dones.
 • Suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades

  Objecte:

  • Cooperar amb els ens locals per donar suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades.
 • Taula Vallès Oriental Avança (TVOA)

  Objecte:

  • La Taula Vallès Oriental Avança és l’espai de concertació territorial per desenvolupar i consensuar les polítiques de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Vallès Oriental. La Taula va néixer a finals de 2016 i en aquests moments en formen part 29 ajuntaments dels 39 que conformen la comarca, els sindicats UGT i CCOO, les patronals UEI i PIMEC, i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.
  • L’any 2018 s’ha realitzat una diagnosi estratègica i el 2019 s’ha finalitzat la redacció del Pla estratègic 2018-2025.
 • xarxa TET Xarxa transició educació-treball (TET)

  Objecte: 

  • Facilitar una transició de qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis postobligatoris, així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves i altres col·lectius que busquen una sortida formativa adient i professionalitzadora, que els ajudi a la seva incorporació al món laboral i/o a l’actualització dels seus coneixements, per tal de millorar en la seva carrera professional.
 • Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental

  Objecte:

  • La coordinació i la gestió dels serveis socials bàsics dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca.
  • Gestió i coordinació directa dels Serveis socials bàsics i d’altres serveis socials bàsics dels municipis que encarreguin la seva prestació al Consell Comarcal.
  • Gestió i coordinació compartida amb l’ajuntament de tècnics i/o administratius d’aquells municipis que queda contemplat al conveni corresponent.
  • La prestació, el manteniment i la millora de programes i actuacions en l’àmbit dels serveis socials i de benestar i família, es farà a través dels:
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:10
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:10