Convocatòria ajuts menjador escolar curs 2022/2023

  

  

   

  

  

  

  

  

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació (6,33€/dia per aquest curs 2022-2023). 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 17 de maig de 2022 i finalitza el 15 de juny de 2022. Els ajuntaments de la comarca registraran les sol·licituds registrades al seu ajuntament a través del sistema de gestió informàtica exprés per a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental.